بایگانی دسته بندی ها عکاسی مستند

وقتی همه سر کار بودند، عکاسی از فضای کار اشتراکی زاویه

ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز ۲۰ مهر ۱۳۹۸ مکان فضای کار اشتراکی زاویه نشسته بودم داشتم کارام رو میکردم که دیدم سکوت عجیبی کل زاویه رو فرا گرفته، سر چرخوندم دیدم بر خلاف تصورم سالن خالی نیست ولی همه انقدر تو کار خودشون فکوس کرده بودن که سر و صدایی نبود. دوربین رو برداشتم و شروع […]